Нижний Новгород
[img]https://newted.ru/image/catalog/40-potolochnye-rozetki/40-otzyv/40-5otzyv3.jpg[/img]

Москва
[img]https://newted.ru/image/catalog/40-potolochnye-rozetki/40-otzyv/40-5otzyv2.jpg[/img]

[img]https://newted.ru/image/catalog/40-potolochnye-rozetki/40-otzyv/40-5otzyv1.jpg[/img]