Череповец\r\n [img]https://newted.ru/image/catalog/15-karniz/15-otzyv/15-1otzyv3.jpg[/img]

Москва
 [img]https://newted.ru/image/catalog/15-karniz/15-otzyv/15-1otzyv2.jpg[/img]

 [img]https://newted.ru/image/catalog/15-karniz/15-otzyv/15-1otzyv1.jpg[/img]  [img]https://newted.ru/image/catalog/15-karniz/15-otzyv/15-1otzyv1a.jpg[/img]