Мытищи
[img]https://newted.ru/image/catalog/17-statuetki//17-otzyv/17-8otzyv3.jpg[/img]

Санкт-Петербург
[img]https://newted.ru/image/catalog/17-statuetki//17-otzyv/17-8otzyv2.jpg[/img]

Москва
[img]https://newted.ru/image/catalog/17-statuetki//17-otzyv/17-8otzyv1.jpg[/img]